Mladé hody Kníničky 2013

25.06.2013 16:20

10. výroční mladé hody

Když jsme 5. července roku 2004 stáli před kapličkou na mši a vydýchávali první hodové zážitky ze zvaní na hody a hlídání máje, nedovedli jsme si představit tu cestu, na jejímž začátku jsme stáli. Ten den průvod vycházel asi o hodinu později, protože pršelo, ale o to příjemnější překvapení nás potom čekalo. Ze všech domů vykukovaly zvědavé tváře, které se těšily na první průvod krojované chasy po Kníničkách po 16 letech. Nestačili jsme se divit, kolik lidí potom ze svých domů vyšlo a k průvodu se připojilo. Počet těch, co se k průvodu přidali, brzy mnohonásobně překročil počet stárků. Když přišla další přeháňka, hned nám v nejbližších domech otvírali vrata, aby nám všechna ta krojová paráda nezmokla. Na večerní zábavu pak přišly snad celé Kníničky, byla skvělá nálada a taneční parket plný až do posledního tónu trumpety. Přestože jsme byli všichni hodoví elévové, dopadly první hody skvěle, hlavně díky pomoci zkušenějších kníničských obyvatel a samozřejmě také úřadu, zastupitelstva a tehdejší paní starostky. Nadšení se tehdy dalo krájet, ke komu jsme přišli s prosbou o pomoc tam se nám jí dostalo. 

Kdo by si byl tehdy pomyslel, že teď, v roce 2013 bude od máje hodový průvod vycházet podesáté. Ne, že by se nic nezměnilo. Chasu vystřídala mladší generace, na předhodové zábavě už pravidelně hraje cimbálka, z chasy se ozývají libější zvuky než stokrát omílané „co ste hasiči...“ , stále pracujeme na tom, aby folklorní úroveň hodů stoupala. Každý rok vymýšlíme, jak do prostoru školního hřiště vmáčknout více míst k sezení, protože kníničské hody lákají stále více návštěvníků. Něco se však nemění vůbec. Ta atmosféra. To šimrání v břiše pár předhodových dní, ta nálada při dopravě, stavění a hlídání máje, ten okamžik, kdy se všichni poprvé před zvaním vidíme v krojích, vůně koláčů, která se line ze dveří, když nám hospodyňky otevírají při zvaní na hody, úsměvy všech, co se k nám připojují během průvodu a baví se s námi na zábavě.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vytvářet tu skvělou atmosféru, která k prvním červencovým dnům v Kníničkách už neodmyslitelně patří.  Doufáme, že tato krásná tradice bude pokračovat další desetiletí a hody budou dále příležitostí k novým i starým setkáním. Těšíme se, že se s vámi uvidíme při stavění máje, při zvaní na hody, v průvodu i na obou zábavách. Čí só hode? Naše!