Ostatky 2012

,,Na ukončení doby masopustní v únoru neb v březnu slaveny byly ostatky. Hudba hrála po tři dny, tančilo se stále, aby prý bylo hojně bramborů a obilí. V úterý chodívali chlapci s hudbou po vesnici, oblečení za maškary. Hospodyně jim dávaly maso, mouku, vajíčka, slepice, králíky a pod.. Když celou vesnici pochodili, šli do hostince, kde vystrojena jim z donešených věcí byla hostina. Co se jim k snědku nehodilo, to prodali a utržený peníz propili.“

Tak jsou popsány ostatky v Pamětní knize hasičského sboru, kterou sepisoval tehdejší ředitel školy Jaroslav Ambrož od roku 1924.

Další informace, o tom jak a kdy ostatky v naší vesnici dříve probíhaly, bohužel nemáme. Pokusili jsme se letos tedy alespoň o částečné obnovení těchto obyčejů. Doba a zvyky se změnily, proto tradiční den na konání těchto slavností byl přesunut na sobotu. Chvíli po poledni se sešla celá chasa v maškarách, připojilo se k nám i pár dětí a průvod více než 30 maškar vyrazil vesnicí. Dům od domu jsme nabízeli čerstvě nasmažené koblihy a boží milosti, domácí koláče, uzené nebo škvarky.

Od tří hodin pak probíhal v místní tělocvičně dětský karneval. Byly připraveny soutěže pro všechny děti, za jejichž splnění pak dostaly chutnou odměnu. Nechyběla samozřejmě taneční zábava a vyhlášení nejpovedenějších masek. Účast dětí byla veliká, až nám pomalu nestačila kapacita tělocvičny. Doufáme, že i děti byly spokojené stejně jako pořadatelé.

Než stačili všichni návštěvníci odpoledního karnevalu odejít, už začali přicházet zájemci o večerní program. Hudba a tanec nás provázely až do brzkých ranních hodin, alkohol tekl proudem, jak už se o masopustu sluší a patří. V průběhu večera byla vyhlášena tombola a nesmělo chybět ani tradiční pochovávání basy.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošní ostatkové zábavy, všem kteří přispěli ať už  finančně nebo pouze svou přítomností k dobré náladě. Dále děkujeme za spolupráci ÚMČ Brno-Kníničky. 

Pochovávání basy

Pochovávání basy

26.06.2013 10:52
Vážení pozůstalí, střízliví i vožralí, umřela nám naša basa, co zpívala s ňó celá chasa. Naša basa, skoro nová, Za svobodna Vrzalová. Fidlal na ňu jenom Vacha, Nedával si vůbec bacha. Vo hodech až do rána, Pokoj nedal, propána! Na krčku ju mačká Na spodku ju sméká Basa chudák nevěděla Co ju...