Ostatky 2013

Rok se s rokem sešel a máme za sebou další tradiční slavnost, kterou jsme minulý rok v naší obci obnovili, a to ostatky, nebo chcete-li masopust či fašaňk. Letos nám bohužel termín těchto bujarých oslav připadl na jarní prázdniny. I přesto byla účast velmi hojná, a to jak už na dětském karnevalu, tak i na večerním maškarním plese.

Období masopustu začíná svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu. Počátky ostatků vychází z předkřesťanského kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky. Původní antické slavnosti, tzv. saturnálie, se slavily na zimní slunovrat k poctě Saturnově a byly to jedny z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství. Dá se tedy předpokládat, že karneval zřejmě souvisí s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara. 

Datum Popeleční středy se vypočte takto: v kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21.březen). Velikonoce potom začínají vždy v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Od pondělka tohoto týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy.

Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku. Tento popel pak maže farář lidem na čelo, symbolizuje tak  pokání.

Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé poloviny třináctého století. Ač nemá příliš společného s liturgií, je plně podřízen církevnímu kalendáři. Kvůli nepravidelnému datu velikonočních svátků může připadnout na období od 1.února až do 7.března. Dříve se slavíval v pondělí a v úterý před Popeleční středou.

U nás probíhaly oslavy masopustu podobně jako loňský rok. Opět jsme se sešli v sobotu 9.února v  jednu hodinu po poledni před místní tělocvičnou a průvod více než 30 maškar vyrazil obcí. Kdo byl doma a otevřel nám, mohl ochutnat domácí čerstvě nasmažené koblihy, boží milosti i jiné napečené dobroty. Nechyběla také pálenka, bez které se žádný masopustní průvod v tuhé zimě neobejde. Od tří hodin jsme potom opět připravili, za spoluúčasti ÚMČ Brno-Kníničky, dětský karneval. Soutěžilo se i tancovalo, mlsaly se dobroty, které děti dostaly za úspěšné zvládnutí úkolů.

Večer nás potom všechny čekal opravdový ostatkový bál s dechovou kapelou. Letos nás po dlouhé době poctila svou návštěvou Zlaťanka z Kobylnic, kterou si budou někteří pamatovat z předešlých ročníků hodů. Za vystoupení jim děkujeme, i díky skvělé muzice se večer opravdu vydařil. Kulturního programu jsme se i my zhostili o něco zodpovědněji a tak jste měli možnost zhlédnout tradiční vystoupení tance ,,podšable“, ale i méně tradiční, a o to možná zábavnější, holčičí taneční vystoupení. Nechyběla volba nejlepší masky spojená s losováním o ceny. Na závěr večera nám   pochovávání basy   připomnělo, co se u nás v obci minulý rok událo.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošní ostatkové zábavy, všem kteří přispěli ať už finančně nebo svou přítomností k dobré náladě. Dále děkujeme za spolupráci ÚMČ Brno-Kníničky.

Kníničská chasa

Pochovávání basy

Pochovávání basy

26.06.2013 10:56
Vážení pozůstalí, střízliví i vožralí, umřela nám naša basa, co zpívala s ňó cela chasa. Naša basa, skoro nová, Za svobodna Vrzalová. Fidlal na ňu jenom Vacha, Nedával si vůbec bacha. Vo hodech až do rána, Pokoj nedal, propána! Na krčku ju mačká Na spodku ju sméká Basa chudák nevěděla Co ju ještě...